7 вопросов

Оригинал взят у skitalets в 7 вопросов
Продолжаем раскрывать отдельные пункты мотивационного манифеста. Как я уже говорил, одной из основных задач его написания было не внедрение в мозг каких-то позитивных установок, а провокация мыслительной деятельности, потому что готового «рецепта счастья», одинаково подходящего для всех, не существует. Так что в рамках продолжения дискуссии о том, что же делать, сегодня будем пытаться ответить на вопрос, который задавали больше всего – каким же образом выполнить п.1 того самого списка, то есть понять, что тебе по-настоящему нравится.

И поспешу сразу же огорчить – тут нет универсальных методик. Поэтому сегодня я приведу всего лишь одну из многих, которая поможет если не найти, то хотя бы приблизиться к понимаю того, в каком направлении надо двигаться в своей жизни. Называется она «7 вопросов», и предложил ее известный американский болтолог Брайан Трейси (американцы вообще любят все, что связано с цифрами). Если вы ответите на них честно и искренне, то половина дела уже позади. Только отвечать надо быстро и не думая, потому что только так будет выходить именно то, что по-настоящему хочется.


Collapse )
радость

(no subject)

khlurd-ը բնության երևույթների մասին էր արտահայտվել՝ իր ընկալումները։

Փորձեմ ես էլ բնութագրել իմ եղանակները.

Անձրևն իմ համար մի լուսավոր ու մաքուր ընթացք է, ոնց որ ես անկաշկանդ հոսեմ։ Ու ինչքան վարար, այնքան ես ավելի ազատ եմ ներքուստ (Մանկությանս տարիներին անձրևի ժամանակ ինձ դուրս էի գցում տանից՝ անձրևի տակ վազվզելու)

Անասելի շատ եմ սիրում ամպրոպը, ասես՝ սրտիցս ու հոգուցս ճիչ լինի։ Պարզապես հրճվանք)) (Միշտ Տյուտչևի բանաստեղծության առաջին քառատողն ասում եմ ամպրոպի ժամանակ)

Կայծակը՝ մմմմ... ես գունավոր կայծակներ եմ տեսել ու մինչև հիմա աչքերիս առաջ են դրանք))

Կարկուտի մասին չեմ մտածել երբևէ։ Բայց ասեմ՝ կարծես երկնքի խաղը լինի քո հետ...

Ձյունը՝ սիրում եմ առատ ձյունը հատկապես երեկոյան փողոցային լապտերների կիսանարնջագույն լույսերի տակ։

Քամի՝ երբեմն ես էլ եմ ինձ քամի զգում. երբեմն՝ մեղմ ու տաքուկ, երբեմն՝ սրընթաց, երբեմն էլ՝ զովացնող։

Իսկ Արևը՝ ամեն ինչ է՝ նույնիսկ եթե միայն լույս է տալիս անգամ առանց տաքացնելու, միևնույնն է... 
желтое

...


Ծորացող ամպերի տակ թաքնված արև նկատեցի։ Դուրս գալ է ուզում։ Երանի թե շուտ դուրս գա. մարդկանց սրտերն ու տրամադրությունները կբացվեն, վստահ եմ, 360 աստիճան կշրջվեն։
Որքան էլ փորձեմ ժխտել ու ինձ համոզել, թե իմ տրամադրության հետ եղանակը երբևէ կարող է կապ չունենալ, այնուամենայնիվ, մի օր ստիպված էի ընդունելու այս պնդման տրամագծորեն հակառակ պնդումը։ Երբ մարդն իր տրամադրությունների ու ցանկությունների ըմբռնման արտաքին ազդակներ ու հավանություն է ստանում, ավելի համոզված և վստահ է լինում թե՛ իր մտքերում և թե՛ իր գործողություններում։ Փաստ է, որքան էլ ուզենաս լինել բոլորից տարբեր և հանգամանքներից անկախ, միևնույնն է... Դե, եղանակն էլ նման արտաքին մի ազդակ է,
հոգեբանական մի աջակցություն՝ ավելի անաչառ ու արդար, քան կարող են լինել մարդիկ...